čtvrtek 5. května 2016

Slet čarodějnic a smažení vaječiny

 Dne 28.4. se slétli na hřiště místní čarodějky a čarodějové, aby si zasoutěžili,
projeli se na koníku, zalyžovali na trávě a hlavně.....
předvedli své kostýmy !!
Leckteří se posilnili  letos prvním , na ohni opečeném špekáčku
 po dlouhé zimě chutnal opravdu báječně :-)
A kdo měl chuť , mohl si dát i nějakou tu laskominu. Naše milé dámy napekly
i plno sladkých dobrůtek po kterých se jen zaprášilo.


Přes nepříznivou předpověď, počasí nakonec vyšlo a bylo nádherně.


a na závěr nesměla chybět vaječina z :
90 vajec
1/4 kg slaniny
2 kg cibule
hrst pažitky

 jak jinak, než  usmažena v přírodě v kotlíku nad ohněm.


Pátrala jsem proč se vlastně smaží  vaječina a víte proč ?

Je to starý pastevecký - pohanský zvyk,  z prostředí horských pastevců a váže se ke svatodušnímu svátku, po kterém pastevci vyháněli do hor stáda  a pasáci se takto loučili se svým domovem.
moc pěkně je to popsáno  zde

a co nám říká Wikipedie  :

českých zemích se letnice slavily od příchodu křesťanství, avšak ještě dlouho poté v lidové zbožnosti přetrvávají pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství, jak dokládá i kronikář Kosmas, když roku 1092 píše oknížeti Břetislavu II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače. Kníže vykořenil podle Kosmy též „obyčeje pověrečné, které vesničané, posud polou pohané, o Letnicích v outerý nebo ve středu zachovávali, přinášejíce dárky ke studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“.